STYRELSEN 2015-2016:

Ordförande : Björn Nystén
Viceordförande : Nicola Martin
Sekreterare : Laura Günsberg-Sandström
Kassör : Jonna Less
Medlemmar : Janina Backström, Lukas Hemnell
Webbmaster : Niklas Lindqvist
Verksamhetsgranskare: Jutta Joffel

KLASSFÖRÄLDRAR 2017-2018 :

     Förskolan      Janina Backström

  1. Åk 1     Jonna Less
  2. Åk 2     Åsa Pihlstöm
  3. Åk 3     Lukas Hemnell
  4. Åk 4     Bodil Weckström
  5. Åk 5     Laura Gunsberg-Sandström
  6. Åk 6     Camilla Skogman-Lindqvist