Medlemsavgift för skolåret 2017 - 2017

Inbetalning för medlemsavgift, skolåret 2017-2018, vänligen till Hem och skolas konto:

FI65 4055 6640 0502 85
HELSFIHH

Mottagare: Föreningen Salpar Hem och Skola r.f.
I meddelandet: Elevens/elevernas namn och årskurs

Summa: 20,-/familj samten frivillig avgift för personalgåvor 10,-/elev